Controversial Books for sdarwall

This page shows the most "controversial" books in this library, as measured by the highest standard deviation of members' star ratings.

All BooksCustom
Standard Deviation Average Rating Your Rating Teoksen nimi
1.306 3.69 Adventures of Ideas (tekijä: Alfred North Whitehead)
1.244 3.49 Oikeusfilosofian pääpiirteet, eli, Luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet (tekijä: Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
1.24 3.41 Philosophical Explanations (tekijä: Robert Nozick)
1.224 3.55 Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime (tekijä: Immanuel Kant)
1.207 3.18 Religion Within the Limits of Reason Alone (tekijä: Immanuel Kant)
1.203 3.62 Velvollisuuksista (tekijä: Marcus Tullius Cicero)
1.177 3.35 The View From Nowhere (tekijä: Thomas Nagel)
1.172 3.65 Reflections on the Revolution in France (tekijä: Edmund Burke)
1.167 3.88 Contemporary Political Philosophy (tekijä: Will Kymlicka)
1.163 3.7 Phänomenologie des Geistes (tekijä: G. W. F. Hegel)
1.158 3.81 Valtio ja vallankumous (tekijä: V. I. Lenin)
1.154 3.68 Sense and Sensibilia (tekijä: J. L. Austin)
1.154 3.68 Law's Empire (tekijä: Ronald Dworkin)
1.152 3.05 Reason in History (tekijä: G. W. F. Hegel)
1.148 3.66 Pääoma poliittisen taloustieteen arvostelua (tekijä: Karl Marx)
1.147 3.45 The Social Contract and Other Later Political Writings (tekijä: Jean-Jacques Rousseau)
1.139 3.59 The General Theory of Employment, Interest, and Money (tekijä: John Maynard Keynes)
1.127 3.78 The Guide for the Perplexed (tekijä: Moses Maimonides)
1.119 3.76 The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950 (tekijä: Martin Jay)
1.111 3.87 Capitalism and Freedom: Fortieth Anniversary Edition (tekijä: Milton Friedman)
1.11 3.81 Philosophical Essays (tekijä: Gottfried Wilhelm Leibniz)
1.104 3.79 Political Liberalism (tekijä: John Rawls)
1.1 3.42 Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong (tekijä: Marc Hauser)
1.093 3.59 Groundwork of the Metaphysic of Morals (tekijä: Immanuel Kant)
1.091 3.5 Émile eli kasvatuksesta (tekijä: Jean-Jacques Rousseau)
1.087 4.05 Oleminen ja aika (tekijä: Martin Heidegger)
1.084 3.5 The Essential Plotinus: Representative Treatises from the Enneads (tekijä: Plotinus)
1.083 3.88 Puhtaan järjen kritiikki (tekijä: Immanuel Kant)
1.083 3.57 Aspects of the Theory of Syntax (tekijä: Noam Chomsky)
1.081 3.45 Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta (tekijä: René Descartes)
1.081 3.89 The Descent of Man (tekijä: Charles Darwin)
1.077 3.44 A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (tekijä: George Berkeley)
1.072 3.98 Metafysiikka (tekijä: Aristotle)
1.071 3.71 Ethics and the Limits of Philosophy (tekijä: Bernard Williams)
1.063 3.49 Mikä ihmistä ohjaa (tekijä: B. F. Skinner)
1.061 3.72 Mitä on tehtävä? (tekijä: V. I. Lenin)
1.06 3.97 The City of God (tekijä: St. Augustine)
1.056 3.67 A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World (tekijä: Gregory Clark)
1.055 3.91 Critique of Practical Reason (tekijä: Immanuel Kant)
1.054 3.93 Tunnustukset (tekijä: Saint Augustine)
1.054 3.83 Imperialismi, kapitalismin korkein vaihe (tekijä: V. I. Lenin)
1.05 4.15 The Collected Dialogues of Plato (tekijä: Plato)
1.049 3.93 Theological-Political Treatise (tekijä: Benedictus de Spinoza)
1.047 3.85 Theaitetos (tekijä: Plato)
1.046 4.07 The Gift: Creativity and the Artist in the Modern World (tekijä: Lewis Hyde)
1.036 4.25 Esseitä (tekijä: Ralph Waldo Emerson)
1.031 3.76 Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf (tekijä: Benjamin Lee Whorf)
1.031 3.77 Marcus Aurelius (Loeb Classical Library) (tekijä: Marcus Aurelius)
1.03 4.01 Minä ja Sinä (tekijä: Martin Buber)
1.025 4.03 Vuosien 1857–1858 taloudelliset käsikirjoitukset (" Grundrisse" ) osa 2 (tekijä: Karl Marx)
1.02 3.67 Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology (tekijä: Jean-Paul Sartre)
1.017 3.78 On the Advantage and Disadvantage of History for Life (tekijä: Friedrich Nietzsche)
1.016 3.75 Three Dialogues Between Hylas and Philonous (tekijä: George Berkeley)
1.016 3.6 Tapaus ihminen (tekijä: Pierre Teilhard de Chardin)
1.016 3.71 Anarchy, State, and Utopia (tekijä: Robert Nozick)
1.014 3.77 On the Aesthetic Education of Man (tekijä: Friedrich Schiller)
1.012 3.75 Mortal Questions (tekijä: Thomas Nagel)
1.01 3.54 Basic Political Writings (tekijä: Jean-Jacques Rousseau)
1.009 3.78 Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature (tekijä: Iris Murdoch)
1.008 3.66 Syntactic Structures (tekijä: Noam Chomsky)
1.007 3.73 In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development (tekijä: Carol Gilligan)
1.006 3.85 Demonic Males: Apes and the Origins of Human Violence (tekijä: Dale Peterson)
1.005 3.78 The Defeat of the Mind (tekijä: Alain Finkielkraut)
1.005 3.62 Keskusteluja luonnollisesta uskonnosta (tekijä: David Hume)
1.005 3.87 Näin puhui Zarathustra : kirja kaikille eikä kenellekään (tekijä: Friedrich Nietzsche)
1.002 3.97 The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and the Communist Manifesto (tekijä: Karl Marx)
1.001 3.86 Valtio (tekijä: Plato)
1.001 4.08 Etiikka (tekijä: Benedict de Spinoza)
1 3.87 Väkivalta (tekijä: Slavoj Žižek)
1 3.86 Hyvän ja pahan tuolla puolen (tekijä: Friedrich Nietzsche)
1 3.55 Leviathan, eli, Kirkollisen ja valtiollisen yhteiskunnan aines, muoto ja valta (tekijä: Thomas Hobbes)
0.998 3.92 A Treatise of Human Nature (tekijä: David Hume)
0.998 3.74 Tunteiden ilmaisu ihmisessä ja eläimissä (tekijä: Charles Darwin)
0.997 3.66 Politiikka (tekijä: Aristotle)
0.996 4.01 Moraalin alkuperästä : pamfletti (tekijä: Friedrich Nietzsche)
0.996 3.09 Avatars of the Word: From Papyrus to Cyberspace (tekijä: James J. O'Donnell)
0.996 3.98 Metaphysics as a Guide to Morals (Penguin Philosophy) (tekijä: Iris Murdoch)
0.996 3.75 Selected Works (tekijä: Marcus Tullius Cicero)
0.995 3.79 The Will to Power (tekijä: Friedrich Nietzsche)
0.994 3.55 Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista = Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalite parmi les hommes (tekijä: Jean-Jacques Rousseau)
0.992 3.88 Historian hyödystä ja haitasta elämälle (tekijä: Friedrich Nietzsche)
0.99 3.64 St. Thomas Aquinas on Politics and Ethics (Norton Critical Edition) (tekijä: Thomas Aquinas)
0.988 3.73 The Birth of Tragedy and Other Writings (tekijä: Friedrich Nietzsche)
0.987 3.97 Pako vapaudesta (tekijä: Erich Fromm)
0.981 3.85 Onnen valloittaminen (tekijä: Bertrand Russell)
0.98 3.61 Discourse on Method / Meditations on First Philosophy (tekijä: René Descartes)
0.979 3.67 Menon (tekijä: Plato)
0.978 3.59 Yhteiskuntasopimuksesta, eli, Valtio-oikeuden johtavat aatteet (tekijä: Jean-Jacques Rousseau)
0.978 3.76 Gorgias (tekijä: Plato)
0.977 3.85 Nikomakhoksen etiikka (alkuteksti ja käännös) (tekijä: Aristoteles)
0.977 3.94 The Enneads: Abridged Edition (Penguin Classics) (tekijä: Plotinus)
0.973 3.45 Categories (Categoriae) (tekijä: Aristotle)
0.972 4.05 Tractatus logico-philosophicus (tekijä: Ludwig Wittgenstein)
0.968 3.89 Filosofian lohdutus = De consolatione philosophiae libri qvinqve (tekijä: Boethius)
0.968 3.8 Tyhmyyden ylistys (tekijä: Desiderius Erasmus)
0.968 3.72 Ruhtinas (tekijä: Niccolò Machiavelli)
0.966 3.51 Rameau's Nephew and D'Alembert's Dream (Penguin Classics) (tekijä: Denis Diderot)
0.965 3.45 The Advancement of Learning (Modern Library Science) (tekijä: Francis Bacon)
0.965 3.35 Language, Truth and Logic (tekijä: A. J. Ayer)
0.965 3.92 Either/Or: A Fragment of Life (tekijä: Søren Kierkegaard)
0.964 3.97 Johdatus Hegelin lukemiseen: Vuosien 1933-1939 luennot Hengen fenomenologiasta École des Hautes Étudesissa (tekijä: Alexandre Kojève)
0.964 4.05 Human, All Too Human: A Book for Free Spirits (tekijä: Friedrich Nietzsche)
0.964 3.88 A Theory of Justice (tekijä: John Rawls)
0.963 3.93 Kansojen varallisuus (tekijä: Adam Smith)
0.961 4.22 For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (tekijä: Murray Rothbard)
0.956 4.24 Truth and Method (tekijä: Hans-Georg Gadamer)
0.956 3.6 Autobiography of John Stuart Mill (tekijä: John Stuart Mill)
0.955 3.92 Arvostelukyvyn kritiikki (tekijä: Immanuel Kant)
0.954 4.15 Vita activa : ihmisenä olemisen ehdot (tekijä: Hannah Arendt)
0.954 3.81 Candide (tekijä: Voltaire)
0.953 3.97 On Liberty and Other Essays (tekijä: John Stuart Mill)
0.953 4.02 Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (tekijä: Gilles Deleuze)
0.952 3.94 Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä (tekijä: David Hume)
0.95 4.05 Esseitä (tekijä: David Hume)
0.948 4.01 On the Genealogy of Morals / Ecce Homo (tekijä: Friedrich Nietzsche)
0.947 3.48 Inventing Human Rights: A History (tekijä: Lynn Hunt)
0.947 4.14 The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (tekijä: Steven Pinker)
0.947 3.82 The Concept of Mind (tekijä: Gilbert Ryle)
0.945 4.03 The Abolition of Man (tekijä: C. S. Lewis)
0.944 3.84 Four Essays on Liberty (tekijä: Isaiah Berlin)
0.944 3.87 On Free Choice of the Will (tekijä: Saint Augustine)
0.943 4.09 The Ethics ; Treatise on the Emendation of the Intellect ; Selected Letters (tekijä: Benedictus de Spinoza)
0.943 3.72 A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century (tekijä: Alasdair MacIntyre)
0.937 3.94 Arkielämän roolit (tekijä: Erving Goffman)
0.935 4.02 Ojennusnuora (tekijä: Epictetus)
0.934 4.2 The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts (tekijä: G. S. Kirk)
0.933 4.05 The Courage to Be (tekijä: Paul Tillich)
0.932 3.64 Lectures & conversations on aesthetics, psychology and religious belief (tekijä: Ludwig Wittgenstein)
0.931 3.97 The Concept of Law (tekijä: H. L. A. Hart)
0.93 3.71 The Essays (tekijä: Francis Bacon)
0.93 3.99 Pidot (tekijä: Plato)
0.929 4.2 The Basic Works of Aristotle (tekijä: Aristotle)
0.929 3.97 Yleisiä huomautuksia (tekijä: Ludwig Wittgenstein)
0.928 3.72 An Essay Concerning Human Understanding (tekijä: John Locke)
0.927 4.17 Juurtuminen : Alkusoitto ihmisvelvollisuuksien julistukselle (tekijä: Simone Weil)
0.926 3.72 The Portable Karl Marx (tekijä: Karl Marx)
0.926 3.98 The Metaphysics of Morals (tekijä: Immanuel Kant)
0.924 3.99 Tieteellisten vallankumousten rakenne (tekijä: Thomas S. Kuhn)
0.921 4.19 The Conservative Mind: From Burke to Eliot (tekijä: Russell Kirk)
0.921 3.94 Vapaudesta (tekijä: John Stuart Mill)
0.921 3.72 A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (tekijä: Edmund Burke)
0.92 3.72 Two Treatises of Government (tekijä: John Locke)
0.919 3.66 Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers (tekijä: Kwame Anthony Appiah)
0.918 3.97 Naked Masks: Five Plays (tekijä: Luigi Pirandello)
0.918 3.67 A Dialogue on Personal Identity and Immortality (tekijä: John R. Perry)
0.918 3.53 What Does It All Mean?: A Very Short Introduction to Philosophy (tekijä: Thomas Nagel)
0.916 3.44 Saint Augustine (tekijä: Garry Wills)
0.916 3.76 Opetukset (tekijä: Mencius)
0.915 3.94 Jalouden alkuperä : epäitsekkyyden ja yhteistyön biologiaa (tekijä: Matt Ridley)
0.915 3.83 A Vindication of the Rights of Woman (tekijä: Mary Wollstonecraft)
0.914 4.03 Citizens: A Chronicle of the French Revolution, Volume 1 (tekijä: Simon Schama)
0.912 4.02 Rights of Man (tekijä: Thomas Paine)
0.912 3.79 Introduction to Aristotle (tekijä: Aristotle)
0.91 4.07 The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea (tekijä: Arthur O. Lovejoy)
0.906 3.93 The Enchiridion on Faith, Hope and Love (tekijä: Saint Augustine)
0.904 4.08 Hyveiden jäljillä : moraaliteoreettinen tutkimus (tekijä: Alasdair MacIntyre)
0.901 3.75 The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society (tekijä: Jürgen Habermas)
0.901 3.73 Avioliitto ja moraali (tekijä: Bertrand Russell)
0.901 4.03 Fear and Trembling / The Sickness Unto Death (tekijä: Søren Kierkegaard)
0.9 3.98 Justice as Fairness: A Restatement (tekijä: John Rawls)
0.899 3.73 The Spirit of the Laws (tekijä: Montesquieu)
0.898 3.62 De finibus bonorum et malorum (tekijä: Marcus Tullius Cicero)
0.896 4.16 Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Morals (tekijä: David Hume)
0.895 3.41 Utilitarismi (tekijä: John Stuart Mill)
0.894 4.32 Filosofisia tutkimuksia (tekijä: Ludwig Wittgenstein)
0.892 3.93 Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence (tekijä: Garry Wills)
0.891 3.45 The Elements of Moral Philosophy (tekijä: James Rachels)
0.89 3.92 Martin Luther : Selections From His Writings (tekijä: Martin Luther)
0.888 4.07 The Roots of Romanticism (tekijä: Isaiah Berlin)
0.888 4.16 Moraalituntojen teoria (tekijä: Adam Smith)
0.887 3.94 The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (tekijä: Mancur Olson)
0.884 4.04 Naming and Necessity (tekijä: Saul A. Kripke)
0.882 3.97 Apologia ; Euthyfron ; Faidon ; Kriton (tekijä: Plato)
0.882 3.83 Ethics: Inventing Right and Wrong (tekijä: J. L. Mackie)
0.882 3.83 The Prince and The Discourses (tekijä: Niccolò Machiavelli)
0.881 3.46 Kiire : miksi aika aina tahtoo loppua? (tekijä: James Gleick)
0.88 4 Dialogues Concerning Natural Religion (tekijä: David Hume)
0.88 3.81 Filosofian lohdutukset (tekijä: Alain de Botton)
0.878 4.33 The Complete Essays (tekijä: Michel de Montaigne)
0.877 3.87 The History of Sexuality, Volume 3: The Care of the Self (tekijä: Michel Foucault)
0.874 4.17 The Strategy of Conflict (tekijä: Thomas C. Schelling)
0.872 3.92 The Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas of the Great Economic Thinkers (tekijä: Robert L. Heilbroner)
0.871 3.67 The Foucault Reader (tekijä: Michel Foucault)
0.871 3.72 Protagoras (tekijä: Plato)
0.871 3.16 [Assholes] a theory (tekijä: Aaron James)
0.871 3.91 The Birth of Tragedy / The Genealogy of Morals (tekijä: Friedrich Nietzsche)
0.868 4.12 Tarkkailla ja rangaista (tekijä: Michel Foucault)
0.865 4.1 Wittgenstein; On Rules and Private Language; An Elementary Exposition (tekijä: Saul A. Kripke)
0.863 4.01 Sininen ja ruskea kirja : filosofisten tutkimusten esitutkimuksia (1933-1935) (tekijä: Ludwig Wittgenstein)
0.862 4.22 Totalitarismin synty (tekijä: Hannah Arendt)
0.861 3.91 Descartesin virhe : emootio, järki ja ihmisen aivot (tekijä: Antonio Damasio)
0.859 4.24 The Age of Reason (tekijä: Thomas Paine)
0.857 4.05 Capitalism, Socialism, and Democracy (tekijä: Joseph A. Schumpeter)
0.856 3.77 In Defense of Anarchism (tekijä: Robert Paul Wolff)
0.85 3.98 Taking Rights Seriously (tekijä: Ronald Dworkin)
0.847 3.73 An Enquiry Concerning the Principles of Morals (tekijä: David Hume)
0.845 3.74 Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting (tekijä: Daniel C. Dennett)
0.842 3.67 The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia (HPC Classics) (tekijä: Epicurus)
0.842 2.99 Rousseau's Dog: Two Great Thinkers at War in the Age of Enlightenment (tekijä: David Edmonds)
0.84 3.99 Economics (tekijä: Paul A. Samuelson)
0.836 3.77 An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture (tekijä: Ernst Cassirer)
0.835 3.69 Isaac Newton (tekijä: James Gleick)
0.833 4.04 Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions (tekijä: Martha C. Nussbaum)
0.824 4.38 Freedom of the Will (tekijä: Jonathan Edwards)
0.822 3.79 Principia Ethica (tekijä: G. E. Moore)
0.821 3.66 Think: A Compelling Introduction to Philosophy (tekijä: Simon Blackburn)
0.818 4.25 Iloinen tiede = ("La gaya scienza") (tekijä: Friedrich Nietzsche)
0.813 4.21 Daybreak: Thoughts on the Prejudices of Morality (tekijä: Friedrich Nietzsche)
0.812 4.04 Practical Ethics (tekijä: Peter Singer)
0.811 3.29 Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind (tekijä: Paul M. Churchland)
0.811 3.96 Gödel’s Proof (tekijä: Ernest Nagel)
0.805 4.17 Against the current: essays in the history of ideas (tekijä: Isaiah Berlin)
0.802 3.93 Spheres Of Justice: A Defense Of Pluralism And Equality (tekijä: Michael Walzer)
0.801 4.18 Debt: The First 5,000 Years (tekijä: David Graeber)
0.798 3.39 Ikuiseen rauhaan : valtio-oikeudellinen tutkielma (tekijä: Immanuel Kant)
0.794 4.07 Whose justice? Which rationality? (tekijä: Alasdair MacIntyre)
0.794 4.36 Complete Works of Aristotle, Volume One (Bollingen) (tekijä: Aristotle)
0.794 3.86 A History of Philosophy, Vol. 2 : Medieval Philosophy : From Augustine to Duns Scotus (tekijä: Frederick Copleston)
0.792 4.24 Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750 (tekijä: Jonathan I. Israel)
0.787 4.35 The Constitution of Liberty (tekijä: F. A. Hayek)
0.785 4.37 Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (tekijä: Charles Taylor)
0.784 3.93 Evil: Inside Human Violence and Cruelty (tekijä: Roy F. Baumeister)
0.784 4.16 Early Writings (tekijä: Karl Marx)
0.779 4.33 Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius (tekijä: Ray Monk)
0.776 3.81 The (Honest) Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone - Especially Ourselves (tekijä: Dan Ariely)
0.774 3.92 Masochism: Coldness and Cruelty & Venus in Furs (tekijä: Gilles Deleuze)
0.77 3.93 Committed: A Rabble-Rouser's Memoir (tekijä: Dan Mathews)
0.767 4.19 Pääoma 2000-luvulla (tekijä: Thomas Piketty)
0.767 4.23 Reasons and Persons (tekijä: Derek Parfit)
0.759 4.02 The Essential Epicurus: Letters, Principal Doctrines, Vatican Sayings, and Fragments (Great Books in Philosophy) (tekijä: Epicurus)
0.759 3.48 The Emotions: Outline Of A Theory (tekijä: Jean-Paul Sartre)
0.758 3.86 Karl Marx. Elämäkerta (tekijä: Isaiah Berlin)
0.756 3.93 The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph (tekijä: Albert O. Hirschman)
0.751 4.06 The Subjection of Women (tekijä: John Stuart Mill)
0.75 4.09 Ihmisyys : 1900-luvun moraalihistoria (tekijä: Jonathan Glover)
0.747 4.38 How to Read the Bible: A Guide to Scripture, Then and Now (tekijä: James L. Kugel)
0.746 4.18 How Are We to Live? Ethics in an Age of Self-Interest (tekijä: Peter Singer)
0.741 4.13 Philosophy and the Mirror of Nature (tekijä: Richard Rorty)
0.733 4.2 From a Logical Point of View: 9 Logico-Philosophical Essays (tekijä: W. V. Quine)
0.731 4.1 The Rise of Christianity (tekijä: Rodney Stark)
0.73 3.74 Introduction To Saint Thomas Aquinas (tekijä: Thomas Aquinas)
0.723 3.9 Introduction to Logic (tekijä: Irving M. Copi)
0.719 4.18 Either/Or, Part II (Kierkegaard's Writings, Vol. 4) (tekijä: Søren Kierkegaard)
0.717 4.06 The Cambridge Dictionary of Philosophy (tekijä: Robert Audi)
0.712 3.93 A History of Philosophy, Vol. 3 : Late Medieval and Renaissance Philosophy : Ockham, Francis Bacon, and the Beginning of the Modern World (tekijä: Frederick Copleston)
0.709 4.16 How to Live: Or A Life of Montaigne in One Question and Twenty Attempts at an Answer (tekijä: Sarah Bakewell)
0.707 4.48 Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century (tekijä: Harry Braverman)
0.707 4.5 A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works (tekijä: Benedictus de Spinoza)
0.702 4.12 Word and Object (tekijä: Willard Van Orman Quine)
0.7 3.98 The Story of the Jews: Finding the Words, 1000 BCE – 1492 CE (tekijä: Simon Schama)
0.7 4.42 Jonathan Edwards: A Life (tekijä: George M. Marsden)
0.698 4.26 Obedience to Authority (tekijä: Stanley Milgram)
0.695 3.87 Interaction Ritual - Essays on Face-to-Face Behavior (tekijä: Erving Goffman)
0.691 4.21 Kirjeet Luciliukselle (tekijä: Lucius Annaeus Seneca)
0.674 3.46 Seven Theories of Human Nature (tekijä: Leslie Stevenson)
0.655 4.36 On Being Ill (tekijä: Virginia Woolf)
0.62 4.45 The King's Two Bodies (tekijä: Ernst H. Kantorowicz)
0.583 4.41 The Complete Works of Aristotle, Volume Two (Revised Oxford Translation) (tekijä: Aristotle)
0.5 4.1 Marx's Concept of Man (tekijä: Erich Fromm)
0.48 4.64 The Encyclopedia of philosophy (tekijä: Paul Edwards)