Controversial Books for RustyUCF

This page shows the most "controversial" books in this library, as measured by the highest standard deviation of members' star ratings.

All BooksCustom
Standard Deviation Average Rating Your Rating Teoksen nimi
1.154 3.92 The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community (tekijä: Ray Oldenburg)
1.137 3.47 Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet (tekijä: Sherry Turkle)
1.055 3.78 Small Pieces Loosely Joined: A Unified Theory of the Web (tekijä: David Weinberger)
1.055 3.8 Ihmisen uudet ulottuvuudet (tekijä: Marshall McLuhan)
1.051 3.93 What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy (tekijä: James Paul Gee)
1.041 3.61 Yksiulotteinen ihminen. Teollisen yhteiskunnan tarkastelua (tekijä: Herbert Marcuse)
1.027 3.73 Subculture: The Meaning of Style (tekijä: Dick Hebdige)
1.023 3.8 How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics (tekijä: N. Katherine Hayles)
1.016 3.79 The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (tekijä: Marshall McLuhan)
1.004 3.88 Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature (tekijä: Donna J. Haraway)
1.004 3.49 Digitaalinen todellisuus (tekijä: Nicholas Negroponte)
0.986 3.9 Technopoly: The Surrender of Culture to Technology (tekijä: Neil Postman)
0.973 3.86 The Medium is the Massage: An Inventory of Effects (tekijä: Marshall McLuhan)
0.954 4.16 Vita activa : ihmisenä olemisen ehdot (tekijä: Hannah Arendt)
0.953 4.11 The Question Concerning Technology, and Other Essays (tekijä: Martin Heidegger)
0.951 3.7 The Rise of the Network Society (tekijä: Manuel Castells)
0.948 4.13 Tilan poetiikka (tekijä: Gaston Bachelard)
0.939 3.61 The Social Life of Information (tekijä: John Seely Brown)
0.934 3.95 The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction (tekijä: Michel Foucault)
0.924 4 Tieteellisten vallankumousten rakenne (tekijä: Thomas S. Kuhn)
0.91 3.85 The Language of New Media (tekijä: Lev Manovich)
0.898 3.86 Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (tekijä: Fredric Jameson)
0.894 4.1 Valistuksen dialektiikka : filosofisia sirpaleita (tekijä: Max Horkheimer)
0.885 4.3 Orality and Literacy (New Accents) (tekijä: Walter J. Ong)
0.872 3.96 The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change (tekijä: David Harvey)
0.872 4.06 Miten avata mahdottomia ovia? : tuotesuunnittelun salakarit (tekijä: Donald A. Norman)
0.868 4.13 Tarkkailla ja rangaista (tekijä: Michel Foucault)
0.851 4.21 River of Shadows: Eadweard Muybridge and the Technological Wild West (tekijä: Rebecca Solnit)
0.813 3.88 Nexus: Small Worlds and the Groundbreaking Theory of Networks (tekijä: Mark Buchanan)
0.799 4.16 Free Culture: The Nature and Future of Creativity (tekijä: Lawrence Lessig)
0.793 4.2 Beautiful Evidence (tekijä: Edward R. Tufte)
0.745 4.08 The Human Figure in Motion (tekijä: Eadweard Muybridge)
0.742 4.31 Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative (tekijä: Edward R. Tufte)
0.734 3.45 Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace (tekijä: Janet H. Murray)
0.724 4.42 The Visual Display of Quantitative Information (tekijä: Edward R. Tufte)
0.722 4 The Culture of Time and Space, 1880-1918 (tekijä: Stephen Kern)
0.718 4.33 Envisioning Information (tekijä: Edward R. Tufte)