Oikea nimi
BAM - Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst
About Me
Wat is BAM?

BAM is het Vlaamse steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst. BAM is een onafhankelijke en intermediaire structuur die zich situeert tussen sector en beleid. Vanuit een grondige kennis van sector en beleid verstrekt het informatie, bevordert het ontwikkeling, samenwerking en netwerking - zowel binnen het veld als grensoverschrijdend naar andere disciplines en sectoren toe - en treedt het in dialoog met diverse overheden. BAM is geen belangenbehartiger en is, in tegenstelling tot de overheid, geen subsidiekanaal.

IAK + IBK = BAM

BAM is ontstaan uit de fusie van het steunpunt voor audiovisuele kunsten (Initiatief Audiovisuele Kunsten IAK) en het steunpunt voor beeldende kunsten (Initiatief Beeldende Kunsten IBK). IAK en IBK werden in december 2001 opgericht op initiatief van de Vlaamse overheid. Tot eind 2005 werden ze ad nominatim gesubsidieerd. Momenteel worden steunpunten echter binnen het Kunstendecreet gesubsidieerd en wordt de werking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar. In januari 2007 maakte Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Bert Anciaux bekend dat de steunpunten voor audiovisuele kunsten en beeldende kunsten samengevoegd worden in één groot steunpunt. Met een nieuw actieplan en een reeks ambitieuze doelstellingen wil BAM de drie sectoren van beeldende, audiovisuele en mediakunst een nieuwe impuls geven.

Wat doet BAM?

BAM informeert en documenteert, stimuleert en onderzoekt.
BAM biedt kennis en informatie aan personen en organisaties om professioneel te kunnen werken. Daarnaast documenteert BAM ook spelers en praktijken uit het veld. Om die informatie en documentatie zo efficiënt en breed mogelijk te doen circuleren, bouwt BAM samen met de sector aan allerlei instrumenten, zoals webplatformen en onlinedatabanken.

Verder jaagt BAM verschillende debatten aan, bijvoorbeeld rond steun aan creatie, rond positionering en onderlinge netwerking, of rond het belang van geheugen en reflectie. BAM stimuleert internationale samenwerking en nieuwe mogelijkheden voor publiekswerking en educatie. Ten slotte worden heel wat nieuwe kansen geboden aan de kunsten door een dialoog aan te gaan met maatschappelijke thema's zoals culturele diversiteit en e-cultuur, en met andere sectoren zoals wetenschap en technologie, onderwijs en economie.

Om deze rol van gangmaker en katalysator te vervullen, voert BAM praktijkgericht onderzoek uit rond de diverse spelers en de functies die ze opnemen. Onderzoek, analyse en dialoog helpen op die manier om op korte en lange termijn de werk- en beleidsvelden blijvend te ondersteunen, verder te ontwikkelen en maatschappelijk in te bedden.
Sijainti
Gent
Kotisivu
http://www.bamart.be
Local Favorites

Kirjakauppoja: Copyright - Art and Architecture Bookshop (Gent)