JäsenOMgK

Kokoelmat
Avainsanoja
klímaváltozás (6), környezettudatosság (6), Magyarország (5), élelmiszer-biztonság (4), fenntarthatóság (4), gyümölcstermesztés (4), önellátás (3), ökológia (3), 20. század (3), környezetpolitika (3), ökofalu (3), agrártörténet (3), erdőgazdálkodás (2), természetközeli erdőgazdálkodás (2), 19. század (2), állategészségügy (2), élelmiszer (2), közjólét (2), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) (2), statisztika (2), ezredforduló (2), borászat (2), mezőgazdaság (2), földhasználat (2), kutatás (2), kertészet (2), energiagazdálkodás (2), gazdálkodás (2), állattartás (2), fenntartható gazdálkodás (2), konyhakert (2), környezetvédelem (2), erdészet (2), fagyvédelem (2), gyümölcsültetvény (2), közgazdaságtan (2), Ecology (2), környezetterhelés (2), növénytársítás (2), tápanyagellátás (1), madártartás (1), erdőgazdaság (1), pénzgazdálkodás (1), málna (1), madárfauna (1), fogoly (állat) (1), fagyvédelmi technológia (1), jégeső (1), talajtulajdonság (1), emlősfauna (1), agrokémia (1), galambtenyésztés (1), túzok (1), növényzet (1), málnatermesztés (1), galambfajta (1), galamb (1), tápanyaggazdálkodás (1), postagalamb (1), Biotechnology (1), természetismeret (1), mangalica (1), gyümölcskereskedelem (1), szennyvízkezelés (1), toxikus hatás (1), atmoszféra (1), húsétel (1), fajtatörténet (1), sertésfajta (1), biotermesztés (1), biztosítási díj (1), agrárbiztosítás (1), időjárási kockázat (1), kistérség (1), táplálkozási kapcsolat (1), táplálkozás-ökológia (1), növényi kölcsönhatás (1), biozöldség (1),  műtrágyahatás (1), parkerdő (1),  gyep (1), tartamkísérlet (1), műtrágyázás (1), vízhasznosítás (1), növények vízforgalma (1), növényfiziológia (1), nehézfém-szennyezés (1), biokert (1), mikroelem-terhelés (1), talajvizsgálat (1), talajszennyezés (1), Középső-Duna (1), malomépítés (1), hajómalom (1), abiotikus stressz (1), háziállatok (1), növénytermesztés (1), környezettudatos gazdálkodás (1), Maros-völgy nemzetközi együttműködés (1), szálalóerdő (1), szálaló erdőgazdálkodás (1), erdészeti kutatás (1), fahasználat (1), erdészettörténet (1), környezettervezés (1), környezetértékelés (1), környezeti mutató (1), környezetmenedzsment (1), tájrendezés (1), zöldfelület-rendezés (1), vegyes kultúra (1), biokertészkedés (1), környezetminőség (1), ökoszisztéma-szolgáltatás (1), Tápió-vidék (1), géntechnológia (1), értékrend (1), szőlészet (1), konyhaművészet (1), Plant Cell Biology (1), természetvédelmi állapotfelmérés (1), zoológiai kutatás (1), hulladékgyűjtés (1), botanikai kutatás (1), fajtaválaszték (1), jövedelmezőség (1), vágómarha-minősítés (1), húsmarhatenyésztés (1), húsmarha (1), élőhely-térképezés (1), Agrophysics (1), növénygondozás (1), paraszti hagyomány (1), tájökológia (1), egyetem tanszék (1), agrártudomány (1), nemesítési módszer (1), állatorvos-tudomány (1), Abaúji-Hegyköz (1), energiatakarékosság (1), társadalompolitika (1), rendszerszemlélet (1), vendéglátótermék (1), vendéglátás (1), élelmiszerhigiénia (1), kémiai analízis (1), biogáz-előállítás (1), vidék (1), vízgazdálkodás (1),  bioenergetika (1),  szőlőfeldolgozás (1),  hulladékhasznosítás (1),  hulladékkezelés (1), környezeti teljesítmény (1),  Zala megye (1),  agrártörténet (1),  szőlőprés *  hagyomány (1), Atlas du mais fourrage (1), halgazdálkodás (1), növénytermesztés története (1), naptárak (1), kalendáriumok (1), gazdálkodástörténet (1), ökoturizmus (1), élőhely-rekonstrukció (1), ragadozó állat (1), hobbikert (1), ökogazdálkodás (1), környezeti nevelés (1), kertészkedés (1), jogszabály (1), állatvilág (1), gyógynövény (1), zöldségtermesztés (1), kalendárium (1), méhészet (1), növényvédelem (1), konferencia (1), hulladékgazdálkodás (1), fenntartható fejlődés (1), vadgazdálkodás (1), tartástechnológia (1), stresszélettan (1), Plant Sciences (1), erdőfelújítás (1), erdőművelés (1), bogyós gyümölcs (1), fűszernövény (1), természetvédelem (1), agrárpiac (1), növénynemesítés (1), Crop science (1), Human activity (1), erdő (1), gleccser (1), mérés (1), atomenergia (1), szerves vegyület (1), állattenyésztés (1), 18. század (1), aszály (1), Fungi (1), projekt (1), város (1), társadalom (1), etika (1), Plant Ecology (1), szakácskönyv (1), Plant Physiology (1), Evolution (1), Genetics (1), Agriculture (1), Forestry (1), Systematics (1), Baja (1), Biodiversity (1), Morphology (1), történeti feldolgozás (1), Environmental science (1), szakkönyv (1), tankönyv (1), táplálkozás (1), állat (1), rendszerváltás (1), háztartás (1), kultúrtörténet (1), jog (1), Environmental Sciences (1), Debrecen (1), Soil science (1), növény (1), gyermeknevelés (1), megújuló energiaforrás (1), talaj (1), erdei iskola (1),  energiaerdő (1), gabonaféle (1), mikotoxin (1), WHO (World Health Organization) (1), gyógyszermaradvány (1), toxicitás (1), energiapolitika (1), villamos energia (1),  szálaló üzemmód (1),  folyamatos erdőborítás (1),  Pilis (hegység) (1), zöldenergia (1),  energiafelhasználás (1),  faültetvény (1),  biomassza (1), élelmiszer-gazdaság (1), biomassza-termelés (1),  települési fűtőmű (1), GMO (1), cseresznyetermesztés (1), intenzív termesztés (1), koronaforma (1), fajtahasználat (1), nyúltartás (1), nyúltelep (1), húsnyúl (1), fűszerezés (1), tartamosság (1), Pro Silva szemléletű erdőgazdálkodás (1), folyamatos erdőborítás (1), élelmiszer-kereskedelem (1), Duna-Tisza köze (1), biogáz (1), gyomirtás (1), biogazdálkodás (1), vízimalom (1), vegetáció (1), allelopátia (1), versenyképesség (1), történeti földrajz (1), tápláléklánc (1), Codex Alimentarius (1), ökológiai lábnyom (1), gabonatermesztés (1), Keszthely (1), Kisbér (1), művelési rendszer (1), parlagfű (1), precíziós gyomszabályozás (1), Homokhátság (1), tölgyes (1), Duna mente (1), visszatelepítés (1), erdőfenntartás (1), erdősítés (1), fafaj (1), cserjefaj (1), növényhatározó (1), megújuló energia (1), halászat (1), FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (1), Hortobágy (1), kisgazdaság (1), üzleti szolgáltatás (1), lótenyésztés (1)
Pilvet
Avainsanapilvi, Tekijäpilvi, Avainsanapeili
Väline
Ryhmät
Liittynyt
Mar 7, 2012
Oikea nimi
Mezőgazdasági Könyvtár | Magy. Mezőgazdasági Múzeum
About My Library
Ez a LT-fiók nem a Mezőgazdasági Könyvtár katalógusa! Csupán a könyvtár új beszerzéseiből válogat.

A LibraryThinget a "kütyük" miatt használjuk, és nagyon hálásak vagyunk érte!
About Me
Mezőgazdasági Könyvtár | Budapest 1012, Attila út 93.

A Mezőgazdasági Könyvtár a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár agrártudományi szakkönyvtára. A magyar nyelvű, tág értelemben vett agrár szakirodalom egyik leggazdagabb gyűjteménye. Gyűjtőköre kiterjed a teljes hazai, és válogatva a nemzetközi mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti és elsődleges faipari, vízügyi és környezetvédelmi szakirodalomra, valamint ezek alaptudományainak és határterületeinek legfontosabb dokumentumaira.

Honlapunk: www.omgk.hu

Sijainti
Hungary, Budapest, Attila út 93., 1012
Kotisivu
http://www.omgk.hu