Kustantajan sarjaTietolipas

Vanha kirjasuomi by Martti Rapola 13 kappaletta1
Johdatus kielihistoriaan by Paavo Ravila 8 kappaletta3
Johdatus suomen murteisiin by Martti Rapola 13 kappaletta4
Suomalaista tapaoikeutta. Metsästäjän, kalastajan ja talonpojan oikeustapoja by E.A. Virtanen 1 kappale7
Kielitietoa suomen kielen opiskelijalle ja opettajalle by Lauri Hakulinen 4 kappaletta8
Sanojen sanottavaa : kirjoitelmia suomen kielestä ja suomalaisesta sanomisen taidosta by Lauri Hakulinen 1 kappale16
Kielenkäytön kysymyksiä by Matti Sadeniemi 2 kappaletta18
Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta by Erkki Itkonen 5 kappaletta20
Sanojemme ensiesiintymiä Agricolasta Yrjö Koskiseen by Martti Rapola 4 kappaletta22
Toinen kielivartio : Yleisradiossa pidettyjä kielipakinoita by Ritva Ahonen-Mäkelä 2 kappaletta33
Kolmas kielivartio : Yleisradiossa pidettyjä kielipakinoita by Matti Sadeniemi 1 kappale37
Viron kirjallisuuden historia by Arvo Mägi 3 kappaletta39
Maailman kielet by Aulis J. Joki 15 kappaletta45
Suomenkielinen proosa Ruotsin vallan aikana by Martti Rapola 4 kappaletta49
Perinnetietoa by Toivo Vuorela 3 kappaletta52
Kansatieteen periaateoppia by Toivo Vuorela 5 kappaletta58
Muuttuva kylä by Päiviö Tommila 3 kappaletta84
Pohjolan häät by Matti Sarmela 2 kappaletta85
Kertomusperinne : kirjoituksia proosaperinteen lajeista ja tutkimuksesta by Irma-Riitta Järvinen 6 kappaletta90
Itäisten suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuudesta by Péter Domokos 3 kappaletta91
Talonpoika - aatelismies - kruunu : maapolitiikkaa ja maanomistusoloja Pohjoismaissa 1550-1750 by Eino Jutikkala 9 kappaletta92
Nykysuomen rakenne ja kehitys. 1 : Näkökulmia kielen rakenteisiin by Auli Hakulinen 11 kappaletta93
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä by Maria-Liisa Nevala 9 kappaletta94
Nykysuomen rakenne ja kehitys. 2 : Näkökulmia kielen vaihteluun ja muuttumiseen by Heikki Paunonen 8 kappaletta95
Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta by Matti Sarmela 10 kappaletta96
Kirja ja lukija : johdatusta kirjallisuudentutkimuksen uuteen suuntaukseen by Rien T. Segers 6 kappaletta97
Bylinat : venäläistä kertomarunoutta by Lauri Harvilahti 4 kappaletta98
Perisuomalaista ja kansainvälistä by Matti Kuusi 5 kappaletta99
Kalmarin unionista Tukholman verilöylyyn : pohjoismainen unioniaika 1397-1521 by Poul Enemark 9 kappaletta101
Viron veräjät: Näkökulmia folkloreen by Leea Virtanen 1 kappale105
Hiljaiset japanilaiset : tutkimus vähemmistöryhmästä by Ilmari Vesterinen 5 kappaletta107
Kirjoista ja viisaudesta by Anto Leikola 7 kappaletta110
Halkeamia : tutkielmia lukijasta tekstin rakenteissa by Leena Kirstinä 6 kappaletta111
Mikael Agricolan kieli by Esko Koivusalo 8 kappaletta112
Kansa kuvastimessa : etnisyys ja identiteetti by Teppo Korhonen 2 kappaletta114
Betoni kukkii : kirjoituksia nykyperinteestä by Jyrki Pöysä 2 kappaletta115
Mikä mies Porthan oli? by Matti Klinge 6 kappaletta116
Mistä sanat tulevat : suomalaista etymologiaa by Kaisa Häkkinen 6 kappaletta117
Mikä on essee? by H. K. Riikonen 4 kappaletta118
Dainojen henki. Latvian ja Liettuan kirjallisuudesta ja kulttuurista by Urpo Vento 3 kappaletta120
Intertekstuaalisuus : suuntia ja sovelluksia by Auli Viikari 10 kappaletta121
Kirjallisuus instituutiona : johdatus sosiologiseen kirjallisuudentutkimukseen by Juhani Niemi 3 kappaletta122
Estetiikan klassikoita by Jyri Vuorinen 12 kappaletta126
Hetkisen pituus ja muita kirjoituksia kielestä by Olli Nuutinen 2 kappaletta128
Tyhmän kansan teoria näkökulmia menneestä tulevaan by Seppo Knuuttila 4 kappaletta129
Kulttuurintutkimus : johdanto by Jari Kupiainen 10 kappaletta130
Johdatus saamentutkimukseen by Ulla-Maija Kulonen 4 kappaletta131
Afrikan kulttuurien juuret by Arvi Hurskainen 3 kappaletta134
Tuhatjärvinen : esseitä ympäristökulttuurista by Yrjö Sepänmaa 1 kappale135
Miehen elämää : kirjoituksia miesten omaelämäkerroista by J. P. Roos 1 kappale136
Helmi, simpukka, joki : kirjallisuushistoria tänään by Markku Ihonen 6 kappaletta137
Esteettinen taidemääritelmä by Jyri Vuorinen 5 kappaletta138
Subjekti. Minä. Itse. : kirjoituksia kielestä, kirjallisuudesta, filosofiasta by Pirjo Lyytikäinen 5 kappaletta139
Manaajista maalaisaateliin : tulkintoja toisesta historian, antropologian ja maantieteen välimaastossa by Kimmo Katajala 3 kappaletta140
Kuva, teksti ja kulttuurinen näkeminen by Heli Uusikylä 2 kappaletta141
Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin by Leena Suurpää 3 kappaletta143
Kuukävelyllä : esseitä taiteen tulevaisuudesta by Yrjö Sepänmaa 5 kappaletta144
Katsomuksen ihanuus : kirjoituksia vuosisadanvaihteen taiteista by Pirjo Lyytikäinen 3 kappaletta145
Sivupolkuja : tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille by Tero Norkola 5 kappaletta146
Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa by Kaisa Häkkinen 6 kappaletta147
Taideteos merkkinä: Johdatus semioottiseen taidekäsitykseen by Jyri Vuorinen 2 kappaletta149
Lukijan ABC-kirja : johdatus kirjallisuuden nykyteorioihin ja kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin by Lasse Koskela 25 kappaletta150
Älymystön jäljillä : kirjoituksia suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä by Pertti Karkama 4 kappaletta151
Dekadenssi vuosisadan vaihteen taiteessa ja kirjallisuudessa by Pirjo Lyytikäinen 6 kappaletta153
Tuppisuinen mies : kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista by Vesa Heikkinen 3 kappaletta154
Kulttuurin muuttuvat kasvot : johdatusta etnologiatieteisiin by Bo. Lönnqvist 5 kappaletta155
Tunteiden sosiologiaa. I : Elämyksiä ja läheisyyttä by Sari Näre 3 kappaletta156
Tunteiden sosiologiaa. II : Historiaa ja säätelyä by Sari Näre 4 kappaletta157
Amor, genus & familia : kirjoituksia kansanperinteestä by Jyrki Pöysä 7 kappaletta158
Vieraskielinen kirjallisuus Suomessa Ruotsin vallan aikana by Tuija Laine 4 kappaletta159
Sanan voima : keskusteluja performatiivisuudesta by Lea Laitinen 1 kappale160
Kulttuuri ja demokratia : kirjoituksia kulttuurin nykytilasta by Pertti Karkama 1 kappale161
Tekniikkaa, taidetta ja taikauskoa : kirjoituksia aineellisesta kansankulttuurista by Teppo Korhonen 7 kappaletta162
Uskontotieteen portailla : historiaa ja tutkimussuuntia by Päivikki Suojanen 4 kappaletta163
Beaivvi manat : saamelaisten juuret ja nykyaika by Irja Seurujärvi-Kari (toim.) 3 kappaletta164
Ajat muuttuvat. Esseitä ajasta, riskeistä ja tieteellisestä maailmankuvasta by Matti Kamppinen 3 kappaletta165
Runoilija ja rumpali: Luonnon, ihmisen ja isänmaan suhteista suomalaisen kirjallisuuden romanttisessa perinteessä by Pertti Lassila 4 kappaletta166
Renessanssin tiede by Timo Joutsivuo 9 kappaletta167
Kirjallinen elämä : kirjallisuuden yhteiskuntasuhteiden kartoitusta by Juhani Niemi 11 kappaletta168
Aitoja ja alueita : kirjoituksia estetiikasta by Jyri Vuorinen 1 kappale171
Venäläinen formalismi : antologia by Pekka Pesonen 8 kappaletta172
Institutionaalinen vuorovaikutus : keskusteluanalyyttisia tutkimuksia by Johanna Ruusuvuori 2 kappaletta173
Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä by Outi Alanko 27 kappaletta, 1 arvostelu174
Kulttuurihistoria : johdatus tutkimukseen by Kari Immonen 11 kappaletta175
Jokapäiväinen historia by Jorma Kalela 7 kappaletta177
Politiikkaa lastenkirjoissa by Sulevi Riukulehto 4 kappaletta178
Pandoran lipas : virvatulia esineiden maailmasta by Ilmari Vesterinen 9 kappaletta179
Ennen, muinoin : miten menneisyyttämme tutkitaan by Riho Grünthal 8 kappaletta180
Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen by Erkki Pihkala 4 kappaletta181
Virkapukuinen kieli by Vesa Heikkinen 1 kappale182
Suomalainen estetiikka 1900-luvulla by Oiva Kuisma 7 kappaletta184
Keskiajan kirkko : uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa by Tuomas Heikkilä 12 kappaletta185
Tulkintoja tytöistä by Sanna Aaltonen 5 kappaletta187
Kuvien kehässä : tutkielmia kirjallisuudesta, poetiikasta ja retoriikasta by Vesa Haapala 2 kappaletta191
Poetria nova : johdatus keskiajan runousoppiin by Päivi Mehtonen 12 kappaletta192
Kulttikirja : tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä by Urpo Kovala 6 kappaletta195
Opas kaunokirjallisuuden lukemiseen by Lasse Koskela 4 kappaletta197
Druidit : tietäjiä, pappeja ja samaaneja by Tom Sjöblom 16 kappaletta200
Roomalaista arkea ja juhlaa by Marja-Leena Hänninen 12 kappaletta201
Suulla ja kielellä : tulkintoja ruuasta by Maarit Knuuttila 7 kappaletta202
Paholainen, noituus ja magia - kristinuskon kääntöpuoli : pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa by Sari Katajala-Peltomaa 12 kappaletta203
Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot : kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta by Riku Hämäläinen 4 kappaletta204
Uskonnon paikka by Outi Fingerroos 7 kappaletta205
Referointi ja moniäänisyys by Markku Haakana 3 kappaletta206
Leikkikentiltä : lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta by Helena Saarikoski 1 kappale, 1 arvostelu208
Arjen asiointia keskusteluja Kelan tiskin äärellä by Marja-Leena Sorjonen 1 kappale210
Etiikkaa ihmistieteille by Jaana Hallamaa 3 kappaletta211
Genre - tekstilaji by Anne Mäntynen 3 kappaletta213
Muistitietotutkimus : metodologisia kysymyksiä by Outi Fingerroos 5 kappaletta214
Kielen vuosituhannet : suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen by Tapani Lehtinen 11 kappaletta, 1 arvostelu215
Keskiajan oikeushistoria by Heikki Pihlajamäki 11 kappaletta218
Äänekäs kevät: ekokriittinen kirjallisuudentutkimus by Toni Lahtinen 6 kappaletta222
Talonpoika toimessaan : Suomen maatalouden historia by Jari Niemelä 5 kappaletta225
Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen by Samuli Hägg 3 kappaletta226
Kielen piirteet ja tekstilajit : vaikuttavia valintoja tekstistča toiseen by Vesa Heikkinen 3 kappaletta229
Tapion tarhoista turkistarhoille : luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa by Maria Laakso 1 kappale235
Kirjallisuus ja filosofia. Rinnakkaisuuksia, risteyksiä, ristiriitoja by Antti Salminen 4 kappaletta237
Johdatus kirjallisuusanalyysiin by Aino Mäkikalli 5 kappaletta238
Kirjallisuuden opetuksen käsikirja by Kaisa Ahvenjärvi 1 kappale239
Kaikille lapsille : lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa 1 kappale240
Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta by Anneli Kauppinen 1 kappale241
Dialogi kaunokirjallisuudessa by Aino Koivisto 2 kappaletta242
Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa by Pirjo Kristiina Virtanen 1 kappale244
Uskonto ja kehitys : näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja -tutkimukseen by Elina Vuola 1 kappale249
Naantalin luostarin kirja by Mikko Kauko 7 kappaletta254
Enkeleitä työpöydällä : Arjen ja lumon etnografiaa by Terhi Utriainen 2 kappaletta257
Soveltava kulttuurintutkimus by Pilvi Hämeenaho 2 kappaletta259

Avainsanoja