1898 C.K. Shorter List of Best 100 Novels

Kuvaus
In 1898, an editor named Clement K. Shorter made a list of the 100 best novels (with a limit of one book per author).
Jäseniä
33 osallistuvat jäsenet
4
35,257 jäsentä
360 arvostelua
½ 3.4
5
1,037 jäsentä
11 arvostelua
½ 3.5
6
12,416 jäsentä
331 arvostelua
4.1
9
19,957 jäsentä
259 arvostelua
4.1
10
16,334 jäsentä
188 arvostelua
3.8
11
tekijä: Voltaire
19,942 jäsentä
306 arvostelua
3.8
12
tekijä: Victor Hugo
25,284 jäsentä
327 arvostelua
½ 4.3
13
14,286 jäsentä
191 arvostelua
3.9
14
866 jäsentä
6 arvostelua
3.9
15
tekijä: Daniel Defoe
708 jäsentä
8 arvostelua
½ 3.6
16
tekijä: George Eliot
10,959 jäsentä
148 arvostelua
½ 3.7
17
20,530 jäsentä
241 arvostelua
4.1
18
7,925 jäsentä
94 arvostelua
3.9
19
12,630 jäsentä
120 arvostelua
½ 3.5
20
3,557 jäsentä
121 arvostelua
3.1
21
tekijä: Ann Radcliffe
2,813 jäsentä
60 arvostelua
½ 3.4
22
5,758 jäsentä
103 arvostelua
3.8
23
tekijä: Ivan Turgenev
8,470 jäsentä
125 arvostelua
3.9
24
3,053 jäsentä
54 arvostelua
½ 3.3
25
4,782 jäsentä
104 arvostelua
4.2
26
2,963 jäsentä
49 arvostelua
4
27
2,417 jäsentä
37 arvostelua
½ 3.7
28
1,453 jäsentä
26 arvostelua
½ 3.5
29
1,027 jäsentä
24 arvostelua
½ 3.7
30
1,354 jäsentä
34 arvostelua
3.9
31
1,706 jäsentä
27 arvostelua
½ 3.4
32
tekijä: Thomas Hughes
1,674 jäsentä
30 arvostelua
½ 3.3
33
2,126 jäsentä
42 arvostelua
½ 3.6
34
879 jäsentä
6 arvostelua
3.1
35
1,824 jäsentä
27 arvostelua
½ 3.7
36
1,056 jäsentä
14 arvostelua
½ 3.5
37
tekijä: Clara Reeve
187 jäsentä
3 arvostelua
½ 2.4
2 Jäsentä
conceptDawg, ccrown
38
1,245 jäsentä
44 arvostelua
3.1
39
903 jäsentä
14 arvostelua
½ 3.7
40
144 jäsentä
4 arvostelua
½ 3.6
2 Jäsentä
conceptDawg, smcwl
41
282 jäsentä
4 arvostelua
3.1
42
1,189 jäsentä
8 arvostelua
½ 3.6
2 Jäsentä
conceptDawg, NinieB
43
408 jäsentä
3 arvostelua
½ 3.3
44
8 jäsentä
4
2 Jäsentä
conceptDawg, NinieB
45
tekijä: Eugène Sue
298 jäsentä
1 arvostelu
2.9
46
tekijä: James Morier
419 jäsentä
4 arvostelua
½ 3.7
2 Jäsentä
conceptDawg, bacreads
47
163 jäsentä
6 arvostelua
½ 3.4
2 Jäsentä
conceptDawg, NinieB
48
tekijä: Susan Warner
247 jäsentä
5 arvostelua
½ 3.4
2 Jäsentä
conceptDawg, NinieB
49
796 jäsentä
15 arvostelua
½ 3.5
50
388 jäsentä
13 arvostelua
½ 3.6
52
700 jäsentä
11 arvostelua
½ 3.5
53
tekijä: Lady Morgan
155 jäsentä
1 arvostelu
½ 3.6
54
tekijä: Jane Porter
752 jäsentä
8 arvostelua
½ 3.7
55
360 jäsentä
8 arvostelua
½ 3.4
56
69 jäsentä
1 arvostelu
2.8
57
tekijä: Susan Ferrier
311 jäsentä
6 arvostelua
½ 3.5
58
tekijä: John Galt
15 jäsentä
½ 3.3
59
6 jäsentä
60
tekijä: Thomas Moore
11 jäsentä
61
tekijä: Wilhelm Hauff
68 jäsentä
1 arvostelu
½ 2.7
62
75 jäsentä
½ 2.5
63
6 jäsentä
64
16 jäsentä
1
65
tekijä: Michael Scott
73 jäsentä
3 arvostelua
½ 2.7
66
556 jäsentä
9 arvostelua
½ 3.4
67
tekijä: Samuel Lover
17 jäsentä
3
68
3 jäsentä
69
9 jäsentä
70
tekijä: Henry Cockton
17 jäsentä
5
71
120 jäsentä
4 arvostelua
3.8
72
tekijä: Samuel Warren
19 jäsentä
73
38 jäsentä
1 arvostelu
74
102 jäsentä
1 arvostelu
½ 2.6
75
tekijä: George Sand
152 jäsentä
2 arvostelua
4.1
76
5 jäsentä
½ 3.5
77
tekijä: Albert Smith
2 jäsentä
1
78
735 jäsentä
5 arvostelua
3.2
79
3 jäsentä
80
tekijä: James Grant
2 jäsentä
81
tekijä: Grace Aguilar
19 jäsentä
82
tekijä: Anne Manning
9 jäsentä
83
6 jäsentä
84
1 jäsen
85
22 jäsentä
3
86
99 jäsentä
1 arvostelu
3.9
87
272 jäsentä
4 arvostelua
½ 3.7
88
85 jäsentä
1 arvostelu
4
89
96 jäsentä
1 arvostelu
3.8
90
tekijä: Charles Reade
707 jäsentä
13 arvostelua
½ 3.7
91
37 jäsentä
4
92
51 jäsentä
1 arvostelu
3
93
2 jäsentä
94
35 jäsentä
½ 3.5
95
5 jäsentä
96
1 jäsen
97
46 jäsentä
1 arvostelu
½ 3.5
99
3 jäsentä
100
tekijä: Amy Levy
142 jäsentä
7 arvostelua
½ 3.5