International Sociological Association: 1000 most influential books in Sociology

122 Works 165,166 kirjaa 1,524 arvostelua 4.0
In a 1997 survey, 1000 books were voted by members of the International Sociological Association (ISA) to be the most influential to their work. näytä lisää https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/history-of-isa/books-of-the-xx-century/ näytä vähemmän
TeosOrder Label
Economy and Society [complete] (1922) (tekijä: Max Weber)
1
Sosiologinen mielikuvitus (1959) (tekijä: C. Wright Mills)
2
Social Theory and Social Structure (1957) (tekijä: Robert K. Merton)
3
Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki (1904) (tekijä: Max Weber)
4
Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen : tiedonsosiologinen tutkielma (1966) (tekijä: Peter L. Berger)
5
Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1979) (tekijä: Pierre Bourdieu)
6
The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations (1939) (tekijä: Norbert Elias)
7
The Theory of Communicative Action (2 Vols) (1981) (tekijä: Jürgen Habermas)
8
The Structure of Social Action, Vol. 2: Weber (1600) (tekijä: Talcott Parsons)
9
Arkielämän roolit (1959) (tekijä: Erving Goffman)
10
Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist (1934) (tekijä: George Herbert Mead)
11
The Social System (1951) (tekijä: Talcott Parsons)
12
Uskontoelämän alkeismuodot : australialainen toteemijärjestelmä (1912) (tekijä: Emile Durkheim)
13
The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (1984) (tekijä: Anthony Giddens)
14
The modern world-system (1974) (tekijä: Immanuel Wallerstein)
15
Tarkkailla ja rangaista (1975) (tekijä: Michel Foucault)
16
Tieteellisten vallankumousten rakenne (1962) (tekijä: Thomas S. Kuhn)
17
The Sociology of Georg Simmel (1950) (tekijä: Georg Simmel)
18
Risk Society: Towards a New Modernity (1986) (tekijä: Ulrich Beck)
19
Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century (1974) (tekijä: Harry Braverman)
20
Valistuksen dialektiikka : filosofisia sirpaleita (1947) (tekijä: Max Horkheimer)
21
Prison Notebooks [3-volume set] (1996) (tekijä: Antonio Gramsci)
22
Foundations of Social Theory (1990) (tekijä: James Coleman)
23
Knowledge and Human Interests (1968) (tekijä: Jürgen Habermas)
24
Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World (1966) (tekijä: Barrington Moore)
25
Suuri murros : aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret (1944) (tekijä: Karl Polanyi)
26
The American Occupational Structure (1967) (tekijä: Peter M. Blau)
27
The Coming Crisis of Western Sociology (1970) (tekijä: Alvin W. Gouldner)
28
Social Systems (1984) (tekijä: Niklas Luhmann)
29
Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge (1936) (tekijä: Karl Mannheim)
30
Outsiders: studies in the sociology of deviance (1963) (tekijä: Robert S. Becker)
31
Pääoma poliittisen taloustieteen arvostelua (1861) (tekijä: Karl Marx)
32
The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (1965) (tekijä: Mancur Olson)
33
Sosiaalisesta työnjaosta (1893) (tekijä: Emile Durkheim)
34
Sosiologian metodisäännöt (1895) (tekijä: Emile Durkheim)
35
Studies in Ethnomethodology (1967) (tekijä: Harold Garfinkel)
36
Minuuden riistäjät : tutkielma totaalisista laitoksista : [totaalisten laitosten tunnuspiirteistä] (1961) (tekijä: Erving Goffman)
37
Political Man: The Social Bases of Politics (1960) (tekijä: Seymour Martin Lipset)
38
The Power Elite (1956) (tekijä: C. Wright Mills)
39
The Logic of Practice (1990) (tekijä: Pierre Bourdieu)
40
Dependency and Development in Latin America (1901) (tekijä: Fernando Henrique Cardoso)
41
Class and Class Conflict in Industrial Society (1959) (tekijä: Ralf Dahrendorf)
42
The Consequences of Modernity (1990) (tekijä: Anthony Giddens)
43
Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (1963) (tekijä: Erving Goffman)
44
Men and Women of the Corporation (1977) (tekijä: Rosabeth Moss Kanter)
45
The Phenomenology of the Social World (1932) (tekijä: Alfred Schütz)
46
Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective (1966) (tekijä: Peter L. Berger)
47
Reproduction in Education, Society and Culture (1970) (tekijä: Pierre Bourdieu)
48
The active society: a theory of societal and political processes (1968) (tekijä: Amitai Etzioni)
49
The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (1967) (tekijä: Barney G. Glaser)
50
Julkisuuden rakennemuutos : tutkimus yhdestä kansalaisyhteiskunnan kategoriasta (1962) (tekijä: Jürgen Habermas)
51
Social and Cultural Dynamics (1937) (tekijä: Pitirim Sorokin)
52
Production de la société (1973) (tekijä: Alain Touraine)
53
The Sociology of Religion (1922) (tekijä: Max Weber)
54
The Methodology of the Social Sciences (1949) (tekijä: Max Weber)
55
Totalitarismin synty (1951) (tekijä: Hannah Arendt)
56
La logique du social (1980) (tekijä: Raymond Boudon)
57
Civilization and capitalism, 15th-18th century [3 volumes] (1967) (tekijä: Fernand Braudel)
58
Itsemurha : sosiologinen tutkimus (1897) (tekijä: Emile Durkheim)
59
The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973) (tekijä: Clifford Geertz)
60
The Making of the English Working Class (1963) (tekijä: E. P. Thompson)
67
The Lonely Crowd (1950) (tekijä: David Riesman)
68
Collected papers. IV (1996) (tekijä: Alfred Schütz)
69
Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum (1943) (tekijä: William Foote Whyte)
71
Kuvitellut yhteisöt nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua (1983) (tekijä: Benedict Anderson)
74
Vita activa : ihmisenä olemisen ehdot (1958) (tekijä: Hannah Arendt)
75
Kulttuurin muodot (1934) (tekijä: Ruth Benedict)
78
Sorron yöstä (1961) (tekijä: Frantz Fanon)
85
The Urban Villagers: Group and Class in the Life of Italian-Americans (1962) (tekijä: Herbert J. Gans)
87
Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844 (1844) (tekijä: Karl Marx)
94
The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies (1954) (tekijä: Marcel Mauss)
95
Logik der Forschung (1934) (tekijä: Karl R. Popper)
96
Political Power and Social Classes (1968) (tekijä: Nicos Ar Poulantzas)
97
Social and cultural mobility (1959) (tekijä: Pitirim Aleksandrovich Sorokin)
98
The Polish Peasant in Europe and America: a Classic Work in Immigration History (1927) (tekijä: William Isaac Thomas)
99
Sininen ja ruskea kirja : filosofisten tutkimusten esitutkimuksia (1933-1935) (1958) (tekijä: Ludwig Wittgenstein)
100
Main Currents in Sociological Thought, Volume 1 (1965) (tekijä: Raymond Aron)
102
Against Method (1975) (tekijä: Paul Feyerabend)
114
Tiedon arkeologia (1969) (tekijä: Michel Foucault)
115
Ahdistava kulttuurimme (1953) (tekijä: Sigmund Freud)
116
The Evolution of Cooperation (1984) (tekijä: Robert Axelrod)
152
Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology (1972) (tekijä: Gregory Bateson)
153
L'évolution créatrice (1907) (tekijä: Henri Bergson)
160
The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (Set 3 Vol) (1949) (tekijä: Fernand Braudel)
169
A History of Private Life (1985) (tekijä: Philippe Ariès)
180
Stone Age Economics (1972) (tekijä: Marshall Sahlins)
254
Orientalismi (1978) (tekijä: Edward W. Said)
255
Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (1993) (tekijä: Alfred Schütz)
257
Joutilas luokka (1899) (tekijä: Thorstein Veblen)
267
Illuminations: Essays and Reflections (1968) (tekijä: Walter Benjamin)
334
Näkemisen tavat (1972) (tekijä: John Berger)
339
Historian puolustus (1949) (tekijä: Marc Bloch)
352
Feudal Society (1939) (tekijä: Marc Bloch)
353
Fictions (1944) (tekijä: Jorge Luis Borges)
358
Äänetön kevät (1962) (tekijä: Rachel Carson)
395
The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (1957) (tekijä: Norman Cohn)
415
Ordeal of Civility: Freud, Marx, Levi-Strauss, and the Jewish Struggle With Modernity (1974) (tekijä: John Murray Cuddihy)
429
Experience and Nature (1925) (tekijä: John Dewey)
445
Natural Symbols: Explorations in Cosmology (1970) (tekijä: Mary Douglas)
450
Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (1961) (tekijä: Michel Foucault)
490
Unien tulkinta (1900) (tekijä: Sigmund Freud)
494
Pako vapaudesta (1941) (tekijä: Erich Fromm)
501
The Art of Loving (1956) (tekijä: Erich Fromm)
503
Custom and Conflict in Africa (1956) (tekijä: Max Gluckman)
535
In the Shadow of Man (1971) (tekijä: Jane Goodall)
544
The Mismeasure of Man (1981) (tekijä: Stephen Jay Gould)
549
The Other America: Poverty in the United States (1962) (tekijä: Michael Harrington)
575
Kulttuurien synty (1977) (tekijä: Marvin Harris)
577
Cultural Materialism (1979) (tekijä: Marvin Harris)
578
Oleminen ja aika (1927) (tekijä: Martin Heidegger)
588
Gödel, Escher, Bach : an eternal golden braid (1979) (tekijä: Douglas R. Hofstadter)
603
Knowledge for what? The place of social science in American culture (1939) (tekijä: Robert S. Lynd)
694
Kansat ja kulkutaudit (1976) (tekijä: William H. McNeill)
718
Mies ja nainen. Miehen ja naisen roolit muuttuvassa maailmassa (1949) (tekijä: Margaret Mead)
720
Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History (1985) (tekijä: Sidney Mintz)
732
Ihmisten eläintarha (1969) (tekijä: Desmond Morris)
739
The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects (1961) (tekijä: Lewis Mumford)
744
Massojen kapina (1930) (tekijä: José Ortega y Gasset)
760
The poverty of historicism (1944) (tekijä: Karl R. Popper)
786
PIENI ON KAUNISTA (1973) (tekijä: E. F. Schumacher)
843
The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society (1950) (tekijä: Norbert Wiener)
947
Europe and the people without history (1982) (tekijä: Eric R. Wolf)
957

Avainsanoja

Huippujäsenet

LanternLibrary (75 teosta), GZucker (69), pomonomo2003 (65), wrbucla (65), rkarnena (64), efeltonf (61), markell (61), lfriedla (60), ThufirHawat (60), cns1000 (59), DawnDrain (59), bibliophiles (57), michaelg16 (57), sashame (55), homeless (54), simonexyang (54), eromsted (52), GillianRoseLibrary (52), erisdunn (51), chuck_ralston (50), HadriantheBlind (50), niallsheekey (50), Ricardoav (50), Savages (50), 100sheets (49), andacht (49), philipanderson (48), robmickey (48), dgrogers (47), timelf (47), tropology (47), JerryMonaco (46), kukulaj (46), alexyoungpedersen (45), Crooper (45), faldrath (45), mmcquarrie (45), sandrikoti (45), t29 (45), Erik39 (44), mffowler (44), popa (44), rehpii (44), Ashlad (43), edwincoleman (43), jenfarquhar (43), rogerrazorfish (43), rpeckham (43), aquaticus (42), fkhicdawgybe (42), Geoffr (42), johnandlisa (42), joshua.howard (42), tmccormick (42), Buchvogel (41), KriRand70 (41), miani14 (41), theoria (41), agtgibson (40), anttih (40), AsYouKnow_Bob (40), InternSGS (40), stephandderek (40), uscer (40), hanneman (39), j.a.lesen (39), NDLibraryProject (39), noonaut (39), adancingstar (38), alex19 (38), HilaryCallahan (38), jensenmk82 (38), JFBallenger (38), libidinalautonomy (38), rdsmith (38), aimg (37), edhalter (37), erathostenes (37), ficekrichard47 (37), Jwsmith20 (37), marektamm (37), octafish (37), pkowal13 (37), balcan (36), DrRick (36), erohwedd (36), giusbello (36), kauders (36), kjhealy (36), lycanthropist (36), Roeghmann (36), Ujaldon (36), ggmiller (35), johnjmeyer (35), robbiemcclintock (35), theodarling (35), Toledoth (35), Vendola (35), BGP (34), davearditi (34), FrankJLucatelli (34), lostinthecosmos (34), mitchellray (34), tombomp (34), augustgarage (33), birch (33), Dynaflow (33), GaryLeeJones (33), TimMason (33), an0m1a (32), ArieJvdP (32), bbjanz (32), Daniel91 (32), ellenandjim (32), iroviro (32), kasyapa (32), nfactor13 (32), NigelYoung (32), TeamFalk (32), debweiss (31), domgabfil (31), EAG (31), GuidoBonino (31), jaarnitaival (31), Jwagensveld98 (31), moorho01 (31), najjar (31), obped2 (31), PedrBran (31), Samuel.Sotillo (31), spaetij (31), aabdelrahmanm (30), Jwagen (30), mccallco (30), mootpointbooks (30), PaulRootWolpe (30), D.Prisson (29), gintautas (29), haeesh (29), hendjaso (29), LolaWalser (29), Malaviole (29), NickAG (29), njchat (29), olizardo (29), PC-RayStroik (29), profkeanu (29), Raf_K (29), raulmagdalena (29), reecejones (29), StephenPlotkin (29), stevenschroeder (29), trrenaud (29), unshakentomato (29), vsmith (29), AbsentQualia (28), imij13 (28), JosephHilton (28), kswolff (28), mollymolo (28)