Kirjailijakuva

Tietoja tekijästä

Sisältää nimen: Scott Clair Esplin

Tekijän teokset

Associated Works

Living the Book of Mormon: "Abiding by Its Precepts" (2007) — Avustaja, eräät painokset38 kappaletta
Mapping Mormonism (2012) — Avustaja — 34 kappaletta
Champion of Liberty (2009) — Avustaja — 13 kappaletta
Banner of the Gospel: Wilford Woodruff (2010) — Avustaja — 11 kappaletta
Pearl of Great Price Reference Companion (2017) — Avustaja — 10 kappaletta
Preserving the History of the Latter-day Saints (2010) — Avustaja — 9 kappaletta
Civil War Saints (2012) — Avustaja — 7 kappaletta
The Worldwide Church: Mormonism as a Global Religion (2016) — Avustaja — 5 kappaletta
Journal of Mormon History - Vol. 37, No. 1, Winter 2011 (2011) — Avustaja — 4 kappaletta
Utah Historical Quarterly, Vol. 80, No. 2 (Spring 2012) (2012) — Avustaja — 2 kappaletta
Journal of Mormon History, Vol. 40, No. 1 (Winter 2014) (2014) — Avustaja — 2 kappaletta
Journal of Mormon History, Vol. 42, No. 4 (Fall 2016) (2016) — Avustaja — 2 kappaletta
Mormon Historical Studies - Vol. 10, No. 2 (Fall 2009) (2009) — Avustaja — 2 kappaletta
Utah Historical Quarterly, Vol. 81, No. 1 (Winter 2013) (2013) — Avustaja — 2 kappaletta

Merkitty avainsanalla

Yleistieto

Jäseniä

You May Also Like

Associated Authors

Kenneth L. Alford Contributor, Editor
Susan Easton Black Contributor, Associate editor, Editor
Richard O. Cowan Contributor, Editor
Richard Neitzel Holzapfel Editor, Contributor
Rachel Cope Editor, Contributor
Richard E. Bennett Contributor, Editor
Robert J. Woodford Associate editor
Charles D. Tate, Jr. Associate editor
Larry E. Dahl Senior editor
Craig J. Ostler Associate editor
Stewart L. Grow Contributor
Mary Jane Woodger Contributor
Reid L. Neilson Contributor
Arnold K. Garr Contributor
Craig James Ostler Contributor
Alexander L. Baugh Contributor
David F. Boone Contributor
Steven C. Harper Contributor
Matthew C. Godfrey Contributor
Lloyd D. Newell Contributor
Robert C. Freeman Contributor
Dennis A. Wright Contributor
Terry B. Ball Contributor
Kate Holbrook Contributor
Mark L. Staker Contributor
Lisa Olsen Tait Contributor
Amy Easton-Flake Contributor
Justin Bray Contributor
Samuel Brown Contributor
Gary J. Coleman Contributor
J. Spencer Fluhman Contributor
Eric Paul Rogers Contributor
Joseph F. Darowski Contributor
Ted L. Gibbons Contributor
Keith W. Perkins Contributor
Frank F. Judd, Jr. Contributor
Jennifer C. Lane Contributor
Keith J. Wilson Contributor
RoseAnn Benson Contributor
Robert L. Millet Contributor
Truman G. Madsen Contributor
Kay Darowski Contributor
David John Ridges Contributor
Ryan Craig Jenkins Contributor
Zachary Lee Largey Contributor
Terry D. Olson Contributor
Gary Purse Contributor
Brian Lewis Smith Contributor
Andrew O Horton Contributor
John M. Beck Contributor
Robert E. Lund Contributor
Bruce G. Stewart Contributor
Philip A. Allred Contributor
Larry Evans Dahl Contributor
Henry Dean Garrett Contributor
Bryce Lane Dunford Contributor
Daniel Lee Belnap Contributor
Terry W. Call Contributor
Dee R. Darling Contributor
Paul H. Peterson Contributor
C. Max Caldwell Contributor
Byron R. Merrill Contributor
S. Kent Brown Contributor
Randall L. Hall Contributor
William G. Hartley Contributor
Dean L. Larsen Contributor
Dana M. Pike Contributor
Daniel K Judd Contributor
Milton V. Backman Contributor
John C. Thomas Contributor
Andrew C. Skinner Contributor
Larry C. Porter Contributor
Thomas A. Wayment Contributor
Brent L. Top Contributor
W. Jeffrey Marsh Contributor
Glen M. Leonard Contributor
D. Kelly Ogden Contributor
Alonzo L. Gaskill Contributor
Leaun G. Otten Contributor
Robert J. Matthews Contributor
Clyde J. Williams Contributor
Richard G. Moore Contributor
Kent P. Jackson Contributor
Robert I. Eaton Contributor
Paul Y. Hoskisson Contributor
Maren M. Mouritsen Contributor
Guy L. Dorius Contributor
Andrew H. Hedges Contributor
Eric D. Huntsman Contributor
David Rolph Seely Contributor
Jo Ann H. Seely Contributor
Randy L. Bott Contributor
Douglas E. Brinley Contributor
Danel W. Bachman Contributor
Donald Q. Cannon Contributor
Jack Christianson Contributor
D. Cecil Clark Contributor
Richard D. Draper Contributor
Gaye Strathearn Contributor
John W. Welch Contributor
Charles Swift Contributor
Peter Crawley Contributor
E. Dale LeBaron Contributor
Rodney Turner Contributor
James B. Allen Contributor
Bruce R. McConkie Contributor
James E. Faust Contributor
Robert D. Hales Contributor
Dieter F. Uchtdorf Contributor
Dallin H. Oaks Contributor
Henry B. Eyring Contributor
David A. Bednar Contributor
Gordon B. Hinckley Contributor
Jeffrey R. Holland Contributor
Boyd K. Packer Contributor
Russell M. Nelson Contributor
Neal A. Maxwell Contributor
Richard G. Scott Contributor
Thomas S. Monson Contributor
Marlin K. Jensen Contributor
Michael A. Goodman Contributor
Rebekah E. Westrup Contributor
Kip Sperry Contributor
Fred E. Woods Contributor
Wendy Top Contributor
Spencer Snyder Contributor
J. B. Haws Contributor
Hank R. Smith Contributor
Douglas Seefeldt Contributor

Tilastot

Teokset
9
Also by
29
Jäseniä
90
Suosituimmuussija
#205,795
Arvio (tähdet)
½ 4.7
ISBN:t
12

Taulukot ja kaaviot